O nás

Grafické studio ZOPA DESIGN vede Aleš Navrátil, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V oboru působí již dvacet let. V roce 1991 spoluzakládal grafický časopis Font – nejuznávanější tuzemské periodikum v oboru grafický design, do kterého nejen přispívá jako redaktor, ale zároveň byl autorem jeho grafické úpravy (ta byla v soutěži magazínu Strategie odbornou veřejností zvolena ze všech českých časopisů jako druhá nejlepší).

Komunikujeme se zadavatelem coby spolutvůrci jeho prezentace. Velkou pozornost věnujeme funkci, nejen vzhledu – forma následuje obsah. Náš design slouží dané věci, cílem není zviditelňovat samotnou grafickou podobu. Chceme, aby lidé při pohledu na naši práci řekli: „To je hezká kniha, elegantní vizitka, pěkný katalog...“ Ne jen: „To je dobrý design.“ Snažíme se, aby naše práce byly moderní a zároveň nadčasové.

Přestože sami své práce do soutěží neposíláme, máme na kontě řadu cen z klání, do kterých naše návrhy přihlásili klienti-zadavatelé. Opakovaně jsme tak bodovali například s výročními zprávami pro pojišťovnu Kooperativa v každoroční soutěži o „Nejkrásnější výroční zprávu“ (za logo Kooperativy a její corporate identity jsme získali také „Zlatou pecku“). V letošním roce jsme obdrželi ocenění od evropského fondu Cost za design knihy Texture Analysis, dále „Special Achievment Award for Outstanding Marketing“ od americké společnosti Pentron za katalog DEQ a Průvodce Českým Švýcarskem obsadil 1. místo na národní přehlídce propagačních materiálů Tourpropag v kategorii Informační brožura.

V našem portfoliu jsou realizace corporate a brand identity od tvorby loga přes tiskové materiály, webdesign a další nositele vizuální komunikace až po zpracování reklamních kampaní, publikací, CD bookletů, plakátů, fotografií, animované bannery, billboardů apod.

0){ print "\t
0){ print "/" . $jazyk; } print "/" . $_REQUEST['kod_struktury'] . ".html"; } print "' method=\"POST\">\n"; //print"\t\t\n"; print"\t\t \n"; print"\t\t \n"; print"\t
\n"; }else{ //echo"KS: ".$_REQUEST['kod_struktury']; if($_REQUEST['kod_struktury']){ list($pocet) = f_sel_tabx($db,"count(*)",$dtb.".s_struktura","kod_struktury = '".$_REQUEST['kod_struktury']."'"); }else{ $pocet = 1; } //echo "POCET: ".$pocet; if($pocet > 0){ print "\t\t\n"; print "\n\t\t
\n"; $cislo1 = f_random('1'); $cislo2 = f_random('2'); if( $cislo1 < 0 ) { $cislo1 = $cislo1 * ( -1 ); } if( $cislo2 < 0 ) { $cislo2 = $cislo2 * ( -1 ); } print "\t
0 and $jazyk){ print "/" . $jazyk; } if($_REQUEST['kod_struktury']){ print "/".$_REQUEST['kod_struktury'].".html\" method=\"POST\">\n"; }else{ print "/" . $rowstruktura['kod_struktury'] . ".html\" method=\"POST\">\n"; } print "\t\t \n"; print "\t\t \n"; print "\t\t \n"; print "\t\t \n"; print "\t\t
\n"; print "\n\t\t \n"; print "\t\t
\n"; print "\t\t \n"; print "\t\t
\n"; print "\t\t \n"; print "\t
\n"; print "\n\t\t\t
\n\n"; } } ?>